ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Αποτελέσματα ΟΜΗΡΟΣ

Ανάπτυξη Τεχνολογικής Πλατφόρμας

 • Ανάπτυξη Τεχνολογικής Πλατφόρμας με ικανότητες e-learning & community management.
 • Δημιουργία Τοπικών Αποθετηρίων Περιεχομένου σε διασύνδεση με το συνεργατικό δίκτυο ψηφιακών βιβλιοθηκών AMELib (Προσβάσιμη Πολυτροπική Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη) για τη διάθεση πληροφορίας (σχετική με την ανάπτυξη επιχειρηματικών δράσεων και κοινωνικής επιχειρηματικότητας).
 • Η Τεχνολογική Πλατφόρμα θα υποστηρίζει την αρχειοθέτηση ψηφιακών τεκμηρίων και αρχείων (όπως pdf, epub κτλ), καθώς και ψηφιοποιημένων. Επίσης, θα παρέχει—με φιλικό σε εντυπο-ανάπηρα άτομα τρόπο—τις εξής λειτουργίες:
  • Ηλεκτρονικό Κατάλογο Βιβλιοθήκης (OPAC)
  • Καταλογογράφηση
  • Διαχείριση οντολογιών.

Εκπαίδευση & Δια βίου Μάθηση

 • Δημιουργία Εκπαιδευτικού Υλικού για την επιστημονική κατάρτιση και επικαιροποίηση των γνώσεων των ατόμων με εντυπο-αναπηρία στην σύγχρονη επιχειρηματικότητα.
 • Διάχυση, Workshops, Ημερίδες και Κατάρτιση Επιχειρηματικών Σχεδίων (business plans) ως τελική επιδίωξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας
 • Προτάσεις Πολιτικής και Σχέδιο Βιωσιμότητας της Δομής Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας και της Διαδικτυακής Κοινότητας εντυπο-ανάπηρων ατόμων και ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων.

Αναμενόμενες Εκροές

 1. Ανάλυση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος στις περιφέρειες του Β. Και Ν. Αιγαίου και στην Κύπρο, εντοπισμός μέσα από επίσημα στοιχεία και μια ειδική καμπάνια δημοσιότητας των ατόμων με εντυπο-αναπηρία, αναγνώριση “ευκαιριών” επιχειρηματικής δραστηριοποίησης για εντυπο-ανάπηρα άτομα (και με αναφορά σε “καλές περιπτώσεις” από άλλες χώρες).
 2. Ανάπτυξη Τεχνολογικής Πλατφόρμας με ικανότητες e-learning & community management – Δημιουργία Τοπικών Αποθετηρίων Περιεχομένου σε διασύνδεση με το συνεργατικό δίκτυο ψηφιακών βιβλιοθηκών AMELib για τη διάθεση πληροφορίας (σχετική με την ανάπτυξη επιχειρηματικών δράσεων και κοινωνικής επιχειρηματικότητας) με τρόπο που να ικανοποιεί τις ειδικές ανάγκες των ατόμων με εντυπο-αναπηρία.
 3. Δημιουργία Εκπαιδευτικού και Ενημερωτικού Υλικού για την ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση των ατόμων με εντυπο-αναπηρία στην επιχειρηματικότητα.
 4. Διάχυση, Workshops, Ημερρίδες και Κατάρτιση business plans ως τελική επιδίωξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
 5. Προτάσεις Πολιτικής και Σχέδιο Βιωσιμότητας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα παραπάνω είναι αναμενόμενα αποτελέσματα και εκροές, τα οποία δεν έχουν προκύψει ακόμη καθώς το Έργο βρίσκεται σε αρχική φάση. Με την πρόοδο των σχετικών εργασιών τα επιτευχθέντα αποτελέσματα και οι εκροές που θα προκύψουν στις περιοχές παρέμβασης του Έργου θα ανακοινώνονται σταδιακά προς ενημέρωση όλων των εμπλεκομένων.