ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Υπηρεσίες ΟΜΗΡΟΣ

Πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης

Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Η πλατφόρμα ΟΜΗΡΟΣ Open eClass αποτελεί ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων για τια ανάγκες εκπαίδευσης των εντυπο-ανάπηρων ατόμων. Ακολουθεί τη φιλοσοφία του λογισμικού ανοικτού κώδικα και υποστηρίζει την υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης, χωρίς περιορισμούς και δεσμεύσεις. Η πρόσβαση στην υπηρεσία γίνεται με τη χρήση ενός απλού φυλλομετρητή (web browser) δίχως να απαιτούνται εξειδικευμένες τεχνικές γνώσεις.

Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη για εντυποανάπηρους αναγνώστες

Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη για εντυποανάπηρους αναγνώστες

Η ανάπτυξη του «ΟΜΗΡΟΥ» στοχεύει στην ενίσχυση της προσπάθειας άρσης των εμποδίων για τους εντυπο-ανάπηρους χρήστες των ελληνικών ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών. Ο στόχος εξειδικεύεται στην προσφορά προσβάσιμου περιεχομένου μέσα από μία εξίσου προσβάσιμη διαδικτυακή εφαρμογή, η οποία στηρίζεται στην εφαρμογή διατάξεων εξαίρεσης από το περιουσιακό δικαίωμα του δημιουργού για εντυπο-ανάπηρα άτομα, όπως αυτές προβλέπονται στη νομοθεσία για την πνευματική ιδιοκτησία.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Oι online υπηρεσίες του δικτύου ΟΜΗΡΟΣ θα διατίθενται σταδιακά προς χρήση στον βαθμό που έχει ολοκληρωθεί η απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή για την υποστήριξή τους.